Aj tejto problematike sa venovala nová právna úprava

Zákon č. 430/2003 Z.z., ktorý novelizoval Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po výpovedi odporúčame znovu urobiť nový výpočet PZP a uzavrieť nové poistenie.

Pri poistnej udalosti povinného zmluvného poistenia vystupujú minimálne dvaja účastníci,

Takto sa do nášho právneho poriadku implementovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/EC

Smernica o poistení motorových vozidiel), ktorá sa zameriava na ochranu poškodených osôb a zlepšenie vymožiteľnosti práva na náhradu škody pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie.

a to vinník - škodca a poistený v jednej osobe

a na druhej strane poškodený, prípadne viac poškodených.

PZP - Povinné zmluvné poistenie


Aj tejto problematike sa venovala nová právna úprava

Takto sa do nášho právneho poriadku implementovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/EC

V tomto spomínanom prípade sa podľa novej právnej úpravy poskytne poistné plnenie poškodenému z garančného fondu,

Po výpovedi odporúčame znovu urobiť nový výpočet PZP a uzavrieť nové poistenie.

a to vinník - škodca a poistený v jednej osobe

Vždy je najlepšie zavolať políciu


Informácie o povinnom zmluvnom poistení

Zákon č. 430/2003 Z.z., ktorý novelizoval Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Smernica o poistení motorových vozidiel), ktorá sa zameriava na ochranu poškodených osôb a zlepšenie vymožiteľnosti práva na náhradu škody pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie.

Pri poistnej udalosti povinného zmluvného poistenia vystupujú minimálne dvaja účastníci,

a na druhej strane poškodený, prípadne viac poškodených.

Uvedené ceny už zahŕňajú aktuálne zľavy, bonusy a benefity.

PZP online porovnanie vám umožní uzatvoriť poistenie bez stresu, zdarma a s cenovým zvýhodnením!

VIAc

Overenie PZP pri kontrole na cestách

Takto sa do nášho právneho poriadku implementovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/EC

V tomto spomínanom prípade sa podľa novej právnej úpravy poskytne poistné plnenie poškodenému z garančného fondu,

a to vinník - škodca a poistený v jednej osobe

Vždy je najlepšie zavolať políciu

Zároveň sa môžete oboznámiť s detailami o poistení, podmienkami poistenia a s informáciami o samotnej poisťovni.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je poistenie vyplývajúce zo zákona

Zákon č. 430/2003 Z.z., ktorý novelizoval Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri poistnej udalosti povinného zmluvného poistenia vystupujú minimálne dvaja účastníci,


Smernica o poistení motorových vozidiel), ktorá sa zameriava na ochranu poškodených osôb a zlepšenie vymožiteľnosti práva na náhradu škody pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie.

a na druhej strane poškodený, prípadne viac poškodených.


Aj tejto problematike sa venovala nová právna úprava

Takto sa do nášho právneho poriadku implementovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/EC

Ako postupovat v pripade poistnej udalosti

Po výpovedi odporúčame znovu urobiť nový výpočet PZP a uzavrieť nové poistenie.

a to vinník - škodca a poistený v jednej osobe

Zákon č. 430/2003 Z.z., ktorý novelizoval Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Smernica o poistení motorových vozidiel), ktorá sa zameriava na ochranu poškodených osôb a zlepšenie vymožiteľnosti práva na náhradu škody pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie.

Ako postupovat v pripade poistnej udalosti

Pri poistnej udalosti povinného zmluvného poistenia vystupujú minimálne dvaja účastníci,

a na druhej strane poškodený, prípadne viac poškodených.

V tomto spomínanom prípade sa podľa novej právnej úpravy poskytne poistné plnenie poškodenému z garančného fondu,

Ako postupovat v pripade poistnej udalosti

Vždy je najlepšie zavolať políciu

Aktuálne zľavy

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je poistenie vyplývajúce zo zákona

Prečo si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie u nás?

Zákon č. 430/2003 Z.z., ktorý novelizoval Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Smernica o poistení motorových vozidiel), ktorá sa zameriava na ochranu poškodených osôb a zlepšenie vymožiteľnosti práva na náhradu škody pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie.

Pri poistnej udalosti povinného zmluvného poistenia vystupujú minimálne dvaja účastníci,

a na druhej strane poškodený, prípadne viac poškodených.

kontaktujte nás

Aj tejto problematike sa venovala nová právna úprava

Takto sa do nášho právneho poriadku implementovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/EC

Ako postupovat v pripade poistnej udalosti

Po výpovedi odporúčame znovu urobiť nový výpočet PZP a uzavrieť nové poistenie.

a to vinník - škodca a poistený v jednej osobe

Aktuálne zľavy

Toto porovnanie cien vám poskytne prehľad o najvýhodnejšej aktuálnej a stopercentne platnej cenovej ponuke bez skrytých poplatkov!

Zároveň sa môžete oboznámiť s detailami o poistení, podmienkami poistenia a s informáciami o samotnej poisťovni.

Allianz

Poisťovne, ktoré môžu predávať zmluvné poistenie vozidiel, sú združené v Slovenskej kancelárii poisťovateľov(v skratke SKP).

Generali Slovensko poisťovňa, Groupama Poisťovňa

Amortizácia vozidla

Pozor aj na havarijné poistenie - KASKO

Tým prvým je spoluúčasť, čo je suma, ktorú si poistník musí zaplatiť z vlastného vrecka pri poistnej udalosti.

Asistenčné služby

poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie krádeže, poistenie pre prípad živelných udalostí, poistenie amortizácie

plnenie bez odpočítania amortizácie

Biela zelená karta

Zvýšený limit krytia na povinné zmluvné poistenie sa odporúča najmä vozidlám, ktoré často jazdia do zahraničia.

Obe karty vydáva poisťovňa a sú potvrdením o uzavretí poistnej zmluvy o PZP.